Sivustoja täynnä tietoa

Keräämme tälle sivulle toisten yhteisöjen sivustoja, joilta löydät paljon hyödyllistä tietoa tai välineitä arkeen. Linkit vievät sinut yhteisöjen sivuille ja avautuvat uusissa ikkunoissa.


 • Sosiaaliportti - Vammaispalvelun käsikirja
  Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n verkkosivusto ammattilaisille, josta löytyy hyödyllistä tietoa myös perheille.
 • Verneri yleiskielellä
  Kehitysvammaliiton sivusto, josta löytyy paljon tietoa ja palveluja kehitysvammaisten henkilöiden omaisille, kehitysvamma-alalla työskenteleville ja opiskelijoille.
 • Papunet
  Kehitysvammaliiton sivusto, josta löytyy tietoa ja välineitä kommunikaation tueksi, esimerkiksi paljon kuvia ja niistä tehtyjä valmiita tarinoita.
 • Senso-net seksuaalisuudesta
  Senso-projektin sivustoilla on tieto- ja materiaalipankki, joka tarjoaa välineitä käsitellä seksuaalisuutta ja siihen liittyviä turvataitoja kuvien, kuvatarinoiden, sosiaalisten tarinoiden ja videoleikkiden avulla.