Vammaisoikeuksien ajokortti -illassa jaettiin tietoa ja kokemuksia

Vammaisten oikeuksiin liittyvään lainsäädäntöön erikoistunut lakimies Jukka Kumpuvuori vieraili Mäntsälässä 1.3.2018. Häntä kuulemaan oli saapunut joukko mäntsäläläisiä vammaisia henkilöitä ja heidän omaisiaan. Pienen ryhmän kesken ilta vietiin läpi keskustellen, kokemuksia jakaen ja neuvoja kysyen.

Kumpuvuori kertoi vammaisille henkilöille ja heidän omaisilleen oikeuskäytännöstä ja esimerkkitapauksista. Hän kehotti ihmisiä selvittämään oikeutensa ja tarvittaessa pyytämään siihen apua. Vammaisten asioihin liittyy hyvin paljon erilaista lainsäädäntöä, eikä maallikon ole helppoa päästä niistä selville.

Kehitysvammaisten henkilöiden osalta ongelmina nousevat esiin erityisesti asumispalvelut, asunnon muutostyöt, kuntouttava päivähoito, kuljetuspalvelut, omaishoidontuki, hoitajan vapaapäivien järjestelyt, henkilökohtaisen avun saanti.

Kumpuvuorella on parhaillaan noin 400 valitusasiaa vireillä viranomaisten tekemistä virheellisistä tai asiakkaalle kielteisistä päätöksistä. Hän kertoi, että hallinto-oikeudessa valitusten käsittelyaika on noin 1-2 vuotta, ja noin 30 prosenttia tapauksista ratkeaa lopulta valittajan eduksi.

Hyödynnä maksutonta oikeusapua

Kumpuvuori kertoi, että oikeusapu on maksutonta vähävaraisille eli käytännössä heille, joilla on pankkitilillä alle 5000 euroa. Erityisesti lapset ovat useimmiten vähävaraisia, sillä tässä ei katsota hänen asiaansa hoitavien huoltajien varallisuutta, vaan lapsen omaa omaisuutta. Maksutonta oikeusapua saa paikallisesta oikeusaputoimistosta, mutta Kumpuvuori kertoi lakimiesten olevan erikoistuneita tiettyyn oikeusalaan.
- Jos näössäsi on vikaa, menet varmasti silmälääkärille etkä vatsalääkärille. Kun tarvitset apua vammaislainsäädännön asioissa, mene niihin erikoistuneen lakimiehen puheille, Kumpuvuori muistuttaa.

Kumpuvuori antaa maksutonta puhelinneuvontaa joka päivä (ma-su) klo 17-18 numerossa 050 552 0024. Hän hoitaa myös paljon maksuttomaan oikeudenkäyntiin oikeutettujen vammaisten henkilöiden asioita.

Vinkkejä kotiviemisiksi

Yleisö sai illassa kertoa omista ongelmistaan palvelujen saamisessa, ja Kumpuvuori antoi niiden tiimoilta esimerkiksi seuraavia vinkkejä:
  • Voit nauhoittaa viranomaisten kanssa käydyt puhelinneuvottelut, koska olet itse osallisena puhelussa.
  • Älä allekirjoita palvelusopimuksia tai muita päätöksiä edes välivaiheessa, mikäli et ole täysin tyytyväinen sopimuksen asiasisältöön. Tällainen allekirjoittamasi paperi voi estää valituksesi läpimenon myöhemmin oikeudessa.
  • Vaadi EHO:oon merkittäväksi esim. kehitysvammaisten erityisneuvolakäyntien järjestäjät, jotta myöhemmin palvelujen saantia ei estä se, ettei tiedetä onko neuvolan järjestämisvastuu sosiaalitoimistolla vai terveydenhuollon yksiköllä.
  • Palvelusuunnitelmien teossa henkilön yksilöllinen palvelutarve on ratkaiseva tekijä, ei varatut määrärahat.
  • Henkilökortti mahdollistaa myös kehitysvammaisen henkilön asioiden hoitamisen netin kautta. Sillä pääsee kirjautumaan esim. Kanta.fi-palveluun ja muihin palveluihin, joihin yleensä käytetään pankkitunnuksia.
  • Jos viranomainen nauhoittaa puhelut, voit pyytää ne itsellesi kirjallisena omista ja huollettavasi asioista. Esimerkiksi KELA ja vakuutusyhtiöt tekevät nauhoitteita.
  • Henkilötietolain mukaan vain tarpeelliset tiedot saa tallentaa, mahdolliset ylimääräiset tiedot voit pyytää poistettavaksi. Myös esim. Kelan sisäiset sinua koskevat muistiinpanot kannattaa silloin tällöin pyytää nähtäväksesi. Niissä on ollut esim. vääriä diagnooseja tai vääriä lääkärien erikoisaloja.
Lopuksi Kumpuvuori kehottaa käymään hänen "Lakitoimisto Kumpuvuori" Facebook-sivuillaan tarkastamassa viimeisimpiä tietoja. (Linkki avautuu uuteen ikkunaan.)