Etsitään kehitysvammaisia työntekijöitä tutkimukseen

Puheterapeuttiopiskelija Taru Vornanen Helsingin yliopistosta on tekemässä gradua kehitysvammaisiin aikuisiin ja työelämään liittyen.  Hän etsii  kehitysvammaisia työntekijöitä ja heidän lähiesimiehiään haastateltavaksi pro gradu -tutkimukseensa.
 
- Kiinnostukseni kohteena on vuorovaikutus työelämässä, ja tutkin kehitysvammaisia työntekijöitä ja heidän lähiesimiehiään aiheesta. Aiheeni pohjaa aiempaan selvitykseen, jossa työnantajat arvioivat, että kehitysvammaisilla työntekijöillä on enemmän vaikeuksia sosiaalisissa taidoissa verrattuna muihin työntekijöihin, Vornanen kertoo. 
 
Vornasen tavoitteena on selvittää,
  • eroaako kehitysvammaisten henkilöiden sosiaalinen vuorovaikutus työpaikalla muista työntekijöistä
  • minkälaiset tilanteet työpaikalla (joissa tarvitsee vuorovaikutusta/kielellisiä taitoja) ovat haastavia ja mitkä sujuvat jouhevasti.   
Vornanen etsii  ensisijaisesti palkkatyössä olevia tai tuetusti työllistettyjä, mutta myös avotyössä olevat saattavat soveltua tutkimukseen.  Työtä ohjaa logopedian professori ja puheterapeutti Kaisa Launonen.
 
- Tutkittavia on haastava löytää, joten olisin erittäin kiitollinen, jos löytäisin tätä kautta minulle haastateltavia. Ota yhteyttä, niin kerron mielelläni lisää aiheesta, Vornanen kehottaa.
 
Jos kiinnostuit asiasta, voit olla yhteydessä Taru Vornaseen sähköpostitse taru.vornanen(at)helsinki.fi.